فرمول رنگ کنفی.ترکیب فرمول رنگ کنفی.رنگ موی کنفی

رنگ موی کنفی

­فرمول رنگ کنفی

بلوند زیتونی پلاتینه+بلوندطلایی خیلی خیلی روشن به اندازه مساوی

به علاوه دوسانت واریاسیون 000

شماره اکسیدان 1(6درصد)

پایه9

;

رنگ موی کنفی

فرمول ترکیب رنگ موکنفی،عکس رنگ مو کنفی

رنگ موکنفی

http://cdn.pootica.com/images/makeup/hair/2014.07.05.18.39.04.jpg

فرمول رنگ کنفی:

 

بلوند زیتونی پلاتینه+بلوندطلایی خیلی خیلی روشن به اندازه مساوی

 

به علاوه دوسانت واریاسیون ۰۰۰

 

شماره اکسیدان ۱(۶درصد)

پایه۹

رنگ موکنفی

رنگ شرابی بادمجونی

طرز ترکیب رنگ موی شرابی

رنگ مو، آموزش ترکیب رنگ مو

این عکس پایه ی 6 ترکیب شرابی روشن 60 میل +بادمجانی روشن 30 میل + آلبالویی 30 میل + دودی 40 مبل + اکسیدان 2 برابر مقدار رنگ.

طرز ترکیب رنگ موی شرابی