جدیدترین مدل موهای فر زنانه ۲۰۱۴

مدل موی فر کوتاه

برای سال ۲۰۱۴ نه مدل موی جدید در حالت های مدل موی فر درشت، مدل موی فر ریز، مدل موی فر کوتاه، مدل موی فر باز و مدل موی فر بسته طراحی شده است.

dqwedty12skzer

برای بزرگ دیدن مدل موهای دخترانه زیر روی آنها کلیک نمایید:

dqwedty12skzer 1 139x150 جدیدترین مدل موهای فر زنانه 2014dqwedty12skzer 2 148x150 جدیدترین مدل موهای فر زنانه 2014dqwedty12skzer 3 148x150 جدیدترین مدل موهای فر زنانه 2014

dqwedty12skzer 7 138x150 جدیدترین مدل موهای فر زنانه 2014dqwedty12skzer 8 150x144 جدیدترین مدل موهای فر زنانه 2014

مدل موی فر کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید