رنگ مو دودی شکلاتی

 رنگ مو دودى شکلاتى

 

 

نويسنده : شوان

 شکلاتی 7

دودی 7

اکسیدان نمره 2

روی موی طبیعی

منبع :http://www.zibasho.com

رنگ مو دودى شکلاتى

دیدگاهتان را بنویسید