فرمول و ترکیب تمامی تناژهای رنگ مو نسکافه ای + تصویر

 

رنگ موی نسکافه ای روشن

 

رنگ مو نسکافه ای یک رنگ مو پرطرفدار است که در این بخش فرمول و ترکیب رنگ مو نسکافه ای را مشاهده می کنید.
فرمول و ترکیب تمامی تناژهای رنگ مو نسکافه ای + تصویر

در این بخش فرمول رنگ مو قهوه ای نسکافه ای و رنگ مو نسکافه ای براق را به همراه تصاویر آنها مشاهده می کنید.

****************************

نام رنگ مو : رنگ موی قهوه ای نسکافه ای

فرمول رنگ موی قهوه ای نسکافه ای بدون دکلره

*. بلوند نسکافه ای تیر.6.47

*. 1/3 بلوند طلایی خیلی روشن G8

*. اکسیدان 2

*. نسبت اکسیدان 1/5 برابر رنگ

*. به ساقه میزنیم

*. مکث میکنیم 20 دقیقه

*. سپس به ریشه زده تا همامنگ شدن ریشه و ساقه مکث می کنیم

فرمول و ترکیب تمامی تناژهای رنگ مو نسکافه ای + تصویر

فرمول و ترکیب تمامی تناژهای رنگ مو نسکافه ای + تصویر

 


نام رنگ مو : رنگ مو نسکافه ای براق

فرمول رنگ نسکافه ای براق :

*. کرم کاراملی روشن ۵۰ میل

*. بلوندشکلاتی روشن ۵۰ میل

*. بلوند روشن ۲۵ میل

*. اکسیدان نمره ۱ ۱۸۰ میل

*. واریاسیون نقره ای ۵ سانت

*. پایه8

فرمول و ترکیب تمامی تناژهای رنگ مو نسکافه ای + تصویر

 

فرمول و ترکیب تمامی تناژهای رنگ مو نسکافه ای + تصویر

 

رنگ موی نسکافه ای روشن