آموزش تصویری خودآرایی چشم

ارایش چشم بژ

تصاویر این مطلب چند نوع خودآرایی چشم و سایه زدن را، به صورت مرحله به مرحله نشان می‌دهند

چشم‌ها نقش زیادی در زیبایی دارند و آرایش چشم‌ها یکی از ارکان اصلی آرایش است. بعد از چشم‌ها بیش‌ترین نقش در زیبایی را لب‌ها دارند. تصاویر زیر چند نوع خودآرایی چشم و سایه زدن را، به صورت مرحله به مرحله نشان می‌دهند با دنبال کردن آن‌ها بر زیبایی چشمانتان بیفزایید.

توجه داشته باشید که پس از اتمام کار تصویر نهایی نتیجه سایه کارشده همراه با خط چشم و ریمل است.

مدل 1

آموزش تصویری خودآرایی چشم
آموزش تصویری خودآرایی چشم
آموزش تصویری خودآرایی چشم

مدل 2

آموزش تصویری آرایش چشم
آموزش تصویری آرایش چشم

مدل 3

آموزش تصویری خط چشم گربه‌ای
آموزش تصویری خط چشم گربه‌ای

مدل 4

 آرایش چشم با سایه بژ

آرایش چشم با سایه بژ


مدل 5

آرایش چشم با سایه طلایی
آرایش چشم با سایه طلایی

مدل 6

خود آرایی چشم
خود آرایی چشم 


مدل 7

eye makeup
eye makeup


وبسوار: این آرایش چشم را ما در منزل و به صورت غیر حرفه‌ای و با کمک از تصویری که مدل 1 نشان می‌دهد، با اندکی تغییر، انجام داده‌ایم

eye shadow
eye shadow

گردآوری: وبسوار

ارایش چشم بژ

 

یک دیدگاه در “آموزش تصویری خودآرایی چشم”

دیدگاهتان را بنویسید