مدل مو عروس (سری جدید)

عکس شنیون 

مدل مو عروس , شنیون مو عروس زیبا , بهترین مدل مو عروس

wed-hairstyles-27

مدل مو عروس , شنیون مو عروس زیبا , بهترین مدل مو عروس

wed-hairstyles-26

مدل مو عروس , شنیون مو عروس زیبا , بهترین مدل مو عروس

wed-hairstyles-25

مدل مو عروس , شنیون مو عروس زیبا , بهترین مدل مو عروس

wed-hairstyles-24

 

 

مدل مو عروس , شنیون مو عروس زیبا , بهترین مدل مو عروس

wed-hairstyles-23

 

مدل مو عروس , شنیون مو عروس زیبا , بهترین مدل مو عروس

wed-hairstyles-21

مدل مو عروس , شنیون مو عروس ایرانی , بهترین مدل مو عروس

 

 

عکس شنیون

عکس هایی از زیباترین مدل موهای کوتاه زنانه

 مدل موی کوتاه زنانه

روزگارنو،موهای کوتاه سن واقعی تان را پنهان می کند و به شما نگاه جوان و جذاب و نرمتر می بخشد، و شما را سالم و زنده به نظر می رساند.
عکس هایی از زیباترین مدل موهای کوتاه زنانه
عکس هایی از زیباترین مدل موهای کوتاه زنانه
عکس هایی از زیباترین مدل موهای کوتاه زنانه
عکس هایی از زیباترین مدل موهای کوتاه زنانه
عکس هایی از زیباترین مدل موهای کوتاه زنانه
عکس هایی از زیباترین مدل موهای کوتاه زنانه
 مدل موی کوتاه زنانه

جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

شینیون جدید

مدل شینیون , مدل شینیون جمع , مدل شینیون عروس , مدل شینیون رو به پایین , مدل شینیون ساده , مدل شینیون پر کار , مدل شینیون مدل گل

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون جمع رو به جلو مدل گل رز

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون مجسی ساده جمع رو به پشت همراه با بافت شیک و زیبا

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون مدل گل رز به پشت سر

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون های جدید و فشن زورنالی سال 2016

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل ساده رو به پایین با بافت های ظربدری ساده و جذاب

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل  شینیون طبقه ای زورنالی شیک و زیبا

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون با بافت پر کار و شلوغ ژورنالی سال 95

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل  شینیون ساده جمع رو به پشت مدل اروپایی

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون ساده رو به پایین جمع ساده فوق العاده شیک و زیبا

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون تمام جمع رو به پایین ساده و ژورنالی

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون جمع کج رو به پایین مدل دار شیک و زیبا

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون های اروپایی ساده زورنالی فوق العاده شیک و زیبا

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل شینیون بابلیس شده جمع ساده و زیبا

مدل مو , مدل شنیون
جدیدترین مدل شینیون مو بسیار شیک در سال 2016 – 95

مدل های متنوع از مدل شینیون های اروپایی عروس جمع رو به پایین شیک و جدید

شینیون جدید

زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو زنانه جدید

مدل مو فارا , مدل مو فارا دخترانه , مدل مو فارا زنانه , مدل مو فارا لخت , مدل مو فارا حالت دار , مدل مو فارا رنگ شده , مدل مو فارا با جلو مو فرق کج

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا بلند طبقه طبقه ای سشوار شده شیک با جلو مو فر کج

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو لخت فارا بلند با جلو مو های چتری ریخته شده تو صورت

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا بلند موج دار حالت دار با جلو مو فرق کج

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا بلند لخت طبقه ای شیک و زیبا

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا کوتاه و بلند طبقه ای فوق العاه شیک دخترانه با جلو مو فرق کج

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو لخت حالت دار فارا بلند شیک و زیبا 2015

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا سشوار شده حالت دار با جلو مو فرق وسط

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا فرق کج سشوار شده حالت دار شیک و زیبا

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا بلند زناانه با جلو مو فشت سیخ سیخی

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا فرق کج حالت دار زنانه

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا فرق وسط مدل دار شیک و زیبا

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا مدل دار حالت دار شیک و بلند

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا بلند رنگ شده

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل م  بلوند شیک و زیبا فارا

مدل مو بلند فارا
زیباترین مدل مو زنانه فارا در سال جدید

مدل مو فارا با جلو مو فرق کج دخترانه

 

مدل مو زنانه جدید

سری سوم مدل مو باز و بسته دخترانه و زنانه ۹۴

مدل مو باز مجلسی

شینیون مو دخترانه 94 , مدل موی باز 94 , مدل مو بسته شیک

سری سوم مدل مو زنانه دخترانه ۹۴ رو در این مطلب تصویری ببینید

مدل لباس

مدل مو دخترانه 94 , مدل موی باز 94 , مدل مو بسته شیک

رنگ مو و بافت مو ۹۴

 مدل مو 94 , مدل رنگ مو 94 ,بافت مو 94

مدل بافت مو زنانه و دخترانه ۹۴

مدل مو دخترانه 94 , مدل موی باز 94 , مدل مو بسته شیک

بافت موی جدید ۹۴

مدل مو دخترانه 94 , مدل موی باز 94 , مدل مو بسته شیک

شینیون مو

مدل مو دخترانه 94 , مدل موی باز 94 , مدل مو بسته شیک

مدل بافت مو

مدل مو 94 , مدل رنگ مو 94 ,بافت مو 94

مدل بافت مو از بغل زنانه و دخترانه

مدل مو 94 , مدل رنگ مو 94 ,بافت مو 94

مدل بافت مو ۹۴

مدل مو دخترانه 94 , مدل موی باز 94 , مدل مو بسته شیک

مدل موی مجلسی زنانه و دخترانه

مدل مو دخترانه 94 , مدل موی باز 94 , مدل مو بسته شیک

مدل بافت موی زیبا

 شینیون مو 94 , مدل مو کوتاه دخترانه , مدل موی زنانه 94

مدل مو ۹۴

مدل مو 94 , رنگ مدل مو 94 , مدل مو کوتاه مجلسی, بافت مو 94

مدل مو کوتاه

مدل مو 2015 , رنگ مو سال 94 , مدل موی بلند , مدل مو دخترانه 94

 رنگ موی فانتزی

مدل مو کوتاه دخترانه 94 , مدل رنگ مو , شینیون موی زنانه 94

مدل مو کوتاه مجلسی شیک

مدل مو کوتاه دخترانه 94 , مدل رنگ مو , شینیون موی زنانه 94

مدل موی جنیفر لارنس

مدل مو کوتاه دخترانه 94 , مدل رنگ مو , شینیون موی زنانه 94

مدل مو کوتاه رنگ شده زنانه و دخترانه

مدل مو کوتاه دخترانه 94 , مدل رنگ مو , شینیون موی زنانه 94

موی کوتاه

مدل مو 94 , hair style 2015 ,رنگ مو , مدل مو کوتاه 94

مدل مو کوتاه زنانه و دخترانه جدید ۹۴

مدل مو 94 , hair style 2015 ,رنگ مو , مدل مو کوتاه 94

موهای کوتاه شده

مدل مو 94 , hair style 2015 ,رنگ مو , مدل مو کوتاه 94

مدل مو مجلسی

مدل مو 94 , hair style 2015 ,رنگ مو , مدل مو کوتاه 94

مدل مو ,مدل بافت مو 94 ,مدل رنگ مو 94 ,شینیون مو 2015 , مدل آرایش مو 94

رنگ مو

مدل مو ,مدل بافت مو 94 ,مدل رنگ مو 94 ,شینیون مو 2015 , مدل آرایش مو 94

بافت مو

مدل مو ,مدل بافت مو 94 ,مدل رنگ مو 94 ,شینیون مو 2015 , مدل آرایش مو 94

رنگ موی فانتزی هایلایت

مدل مو ,مدل بافت مو 94 ,مدل رنگ مو 94 ,شینیون مو 2015 , مدل آرایش مو 94

کلیپ بافت مو

مدل بافت موی دخترانه بسیار زیبا ۲۰۱۵

مدل مو ,مدل بافت مو 94 ,مدل رنگ مو 94 ,شینیون مو 2015 , مدل آرایش مو 94

 

مدل مو باز مجلسی

8 روش ساده و زیبا برای جمع کردن موها + آموزش تصویری

مدل موی جمع

مدلهای متنوع و زیبا که تلفیقی از بافت و شینیون ساده بوده و زیبایی و آراستگی خاصی به موهایتان می بخشد

شینیون بافت ساده

اگر به دنبال مدل موی جمع شده و ساده برای مهمانی های عصرانه یا دور همی های دوستانه تان هستید می توانید به سادگی و به سرعت این کار را خودتان در خانه انجام دهید. بهتر است قبل از بستن موها به آنها  کرم مو یا کمی اسپری مو بزنید تا موهایتان وز نباشد و موهایتان را حتما سشوار بکشید  تا نتیجه کارتان آراسته و شیک باشد. در برخی از مدل های جمع کردن مو بهتر است موها حالت فر یا مجعد داشته باشند که می توانید موهایتان را با اتو مو یا بابلیس کمی فر کرده و سپس جمع نمایید. 

1.مدل موی گره ای ساده 

مدل موی 1

مدل موی بسته

مدل موی 1

مدل موی بسته 1

مدل موی 1

مدل موی 1

مدل موی 1

2.توییست ساده 

مدل موی 2

مدل موی 2

3.مدل جمع بافته 

مدل جمع بافته

مدل جمع بافته

4.مدل جمع با بافت سه گانه به همراه هدبند

بافت سه گانه با هدبند

5.مدل جمع بافت یکطرفه

مدل جمع بافت یکطرفه

6.مدل جمع شل  با بام تل و موهای مجعد

مدل جمع با بام تل

مدل جمع با بام تل

7.شینیون بافت ساده 

شینیون بافت ساده

شینیون بافت ساده

8.مدل دم اسبی با  گره پاپیون

مدل دم اسبی با پاپیون

مدل موی جمع

شکیل ترین مدل مو جمع و بسته مختص بانوان

مدل موی جمع

در این پست برای شما تصاویر دیدنی از  شکیل ترین مدل مو جمع و بسته مختص بانوان  را در نظر گرفته ام.

 

منبع: takroj.ir

مدل موی جمع

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

 مدل عروس 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

لباس عروس 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

باکلاسترین مدل لباس عروس سال 95

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

زیباترین مدل لباس عروس ایرانی

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

جدیدترین لباس عروسهای اروپایی مد سال 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

خوشگلترین مدل لباس عروس سال 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

باکلاسترین مدل لباس عروس سال94

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

زیباترین مدل لباس عروس

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

جدیدترین لباس عروسهای مد سال

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

جدیدترین لباس عروسهای اروپایی

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

خوشگلترین و جدیدترین لباس عروس سال

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

شیک ترین لباس عروسهای مد سال

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس جدید

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس برندهای معروف

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

مدل لباس عروس شیک

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

شیک ترین مدل لباس های عروس

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس 1395

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

عروس های جذاب 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس 1395

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس در سال 2016

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس 1395

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

شیک ترین مدل لباس های نامزدی و عروس

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس اسپرت

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس اسپرت

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس اسپرت

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

مدل لباس های زیبا و جذاب عروس خانم ها

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 

لباس عروس اسپرت

لباس عروس 2016 | زیباترین مدلهای لباس عروس 1395

 مدل عروس 2016

فرمول رنگ موی دودی زیتونی + عکس

 

رنگ موی زیتونی دودی

فرمول رنگ موی کنفی, رنگ دودی زیتونی, دودی زیتونی تیره, دودی زیتونی بدون دکلره, فرمول رنگ موی عسلی بدون دکلره

الزاما تصویر با رنگ موی معرفی شده یکی نمیباشد

نام رنگ مو : دودی زیتونی

m7 c8

اکسیدان ۱

اکسیدان ۲ برابر رنگ

پایه ۹

مکث ۳۰ دقیقه

رنگ موی زیتونی دودی