مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ مو 94

شیکترین و زیباترین مدلهای رنگ مو زنانه و دخترانه به رنگ عنابی سال ۱۳۹۴ در یاس گروپ

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

مدل رنگ موی عنابی مد سال ۹۴

رنگ موی عنابی

رنگ مو 94

 فرمول رنگ مو ماهگونی – رنگ مو سال

فرمول ترکیب رنگ مو ماهگونی

2015.01.08.21.52.07

نام رنگ مو : رنگ مو ماهگونی

فرمول رنگ ماهگونی ( ماهگونه ای ) :

 

*. شرابی بنفش روشن ۵۰ میل

*. شکلاتی متوسط ۵۰ میل

*. کسیدان اندازه مقدار رنگ

*. پایه ۶

*. در رنگ پادینا اینجوری میشه

*. RV6 50 میل w4 50 میل

 

منبع : آسمونی ها

فرمول ترکیب رنگ مو ماهگونی

رنگ مو بژ،ژورنال انواع بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

رنگ مو بژ عسلی

رنگ مو بژ،ژورنال انواع بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

رنگ مو بژ،ژورنال انواع بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

کاتالوگ انوع رنگ مو بلوند بژ رنگ مو بژ با تون صورتی و دودی و خاکستری و طلایی هایلایت بژ عکس رنگ مو بژ صورتی چرک بژ خاکستری بژ عسلی و زیتونی مدل هایلایت بژ در زمینه تیره و روشن

منبع:

مد بیست

رنگ مو بژ عسلی

مدل رنگ موي هايلايت رنگ مو 2016 | رنگ مو و هایلایت های جدید 2016

 

مدل رنگ موي هايلايت

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

رنگ مو 2016,رنگ موی 2015,رنگ موی جدید سال,هایلایت های دخترانه,جدیدترین رنگ موهای سال,موهای دو رنگ شده,رنگ موی دو رنگ,رنگ موهای شرابی وبادمجانی,رنگ موهای ترکیبی بدون دکلره

آکاایران: رنگ مو 2016 | رنگ مو و هایلایت های جدید 2016

رنگ مو 2016 و جدیدترین هایلایت های دخترانه و زنانه و مدل هایی از رنگ موهای دورنگ و بلوند های شیک و رنگ موهای فانتزی را در دنیای مد دنبال کنید.

 

رنگ مو 2016 به طور کلی به صورت ترکیب رنگ های تیره و روشن بر رویموهای مدلینگ ها در هفته های مد اروپا دیده شد. فشن شوهایی که پیشاپیش برای مدهای سال 2016 برگزار شد همراه بود با رنگ موها و هایلایت های بسیار شیک و پرتنوع که بخشی از انها را در این گزارش برایتان آورده ایم.

بنا به گزارش آکاایران :  رنگ مو 2016

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

هایلایت و رنگ موی جدید سال 

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن
,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

بلوندها و  رنگ موهای جدید سال 

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

هایلایت های دخترانه

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن
,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

جدیدترین رنگ موهای سال

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

موهای دو رنگ شده

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

مدل رنگ مو های موهای دو رنگ شده

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

رنگ موی دو رنگ شیک

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

هایلایت های دخترانه و رنگ موهای فانتزی 

,رنگ مو 2016 , رنگ موی 2015 , رنگ موی جدید سال ,آرایش، آموزش آرایش،مدل آرایش صورت، آرایش چشم،مدل ابرو، مدل ناخن

 

آکا ایران

 

مدل رنگ موي هايلايت

رنگ مو های بهار و تابستان ۲۰۱۴

رنگ موی خرمايي

در این مقاله رنگ موهای زیبایی را برایتان معرفی کرده ایم که کارشناسان متخصص آنها را مناسب با روزهای بهاری و تابستانی معرفی کرده اند .

این روزها همگی ما حال و هوای روزهای بهاری و شاید هم تابستانی را حس می کنیم. روزهای بهار و تابستانی با رنگ موهای بسیار زیبا و جذاب که مناسب با این فصل می باشند برای ما بسیار خوش آیند خواهد بود . در این مقاله رنگ موهای زیبایی را برایتان معرفی کرده ایم که کارشناسان متخصص آنها را مناسب با روزهای بهاری و تابستانی معرفی کرده اند .

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

بلوند روشن
جوئل وارن، استاد رنگ مو و از بنیانگذاران سالنهای آرایش Warren Tricomi  می گوید : یکی از بهترین رنگ موی های مناسب با این دو فصل استفاده از رنگ موهای بلوند می باشد مانند کیت بلانشت که در تصویر زیر او را می بینید.

خانم هایی که رنگ پوستشان روشن می باشد اعلب از این رنگ مو استفاده می کنند و البته باید دقت کرد که سایه های رنگ بیش از حد سفید و خاکستری نشوند .وارن می گوید مهمترین نکته این است که هر رنگ مویی باید مناسب و با دقت زده شود تا زیبا شود و علاوه بر اینکه چه رنگ مویی را انتخاب کرده ایم ،اینکه آن را چگونه می زنیم هم اهمیت زیادی دارد.

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Cate Blanchett

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Jaime King

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

January Jones

بلوند عسلی با رنگ پایه
این رنگ موی بلوند تیره یا همان قهوه ای تیره رنگ مویی بسیار طبیعی می باشد که معمولا رنگ پایه ی آن عسلی می باشد. ماتریس متخصص معروف در زمینه مد و رنگ مو می گوید : اینکه ریشه و پایه ی مو چه رنگی در بیاید، با زیباتر شدن رنگ مو بسیار مطابقت دارد .ریشه های مو باید بدرستی روشن شود و هرچه ریشه سفید تر باشد نتیجه ی بهتری حاصل می شود .

بالایاگ متخصص رنگ موی فرانسوی در دهه ی هفتاد می باشد و او یکی از مهمترین دلایل رنگ موی زیبا روی سر را نرم بودن تارهای مو می داند .

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Cara Delevigne

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Kate Upton

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Ciara

قرمز پررنگ
وارن می گوید یکی از بهترین رنگ موهای مناسب با فصل بهار و تابستان رنگ موی قرمز تیره می باشد . هنگامی که رنگ موی قرمز را انتخاب می کنید باید بدانید این رنگ مو به هر حال به رنگ مسی بسیار نزدیک می شود. به این ترتیب بهتر است از رنگ موی پایه که آبی در آن ترکیب شده باشد استفاده شود. در تصویر زیر کریستانا را می بینید که چگونه موهای خود را قرمز کرده و زیبا شده است و اصلا رنگ موی آن بد و زننده نمی باشد .

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Christina Hendricks

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Rachel Mccadams

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

emma-stone

خرمایی رنگ
خانم هایی که رنگ مویشان تیره می باشد می توانند از رنگ موی خرمایی استفاده کنند و بهترین روش این است که رنگ موی خرمایی را لابه لای موها بزنید و تمام مو را رنگ نکنید بلکه آن را هاشوری روی موها بزنید تا روشن و تیره شود و مهمترین نکته این که ریشه مو را اصلا رنگ نکنید تا موهایتان زمخت نشان داده نشود و به صورت هاله های روشن و تیره در آید .

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Kate Middleton

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Ashley Greene

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Miranda kerr

برای اولین بار بود که کلی اسبورن و سپس نیکول ریچی و ایرلاند بالدوین از رنگ موهای بسیار زیبا و خاص و اصطلاحا فانتزی استفاده کردند .وارن در این زمینه تجربیات زیادی داشته و مشتریان خاص خود را دارد و پیشنهاد  می دهد که اگر این مدل رنگ موها را دوست دارید بهترین زمان فصل بهار و تابستان می باشد  .

نیکول ریچی را در زیر می بینید که از رنگ موی ارغوانی که فوق العاده هم زیبا می باشد استفاده کرده است .رنگی که پیشنهاد می شود حداقل یک بار آن را امتحان کنید .

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Kelly Osbourne

بلوند عسلی, رنگ مو, رنگ موهای فانتزی

Ireland Baldwin

منبع:آرایشیک

رنگ موی خرمايي

رنگ‌های مناسب موهای شما

رنگ موی عسلی چه رنگی هست

آیا تا به حال مطلبی در مورد رنگ مو تابستانه شنیده اید؟ در نگاه اول اولین چیزی که به نظرتان می‌رشد این است که مگر رنگ مو تابستانه و زمستانه دارد؟  باید به شما بگوییم بله مثلا رنگ‌های تیره مثل شرابی، بادمجانی و … برای

 

زمستان استفاده میشود و رنگ موهایی مانند رنگ‌هایی که تم طلایی یا هلویی دارند برای تابستان البته مد شدن یک رنگ در فصل‌ها متفاوت است مثلا یک‌ سال تابستان رنگ‌های دودی بیشتر مد می‌شود و سال دیگر رنگ‌هایی از طیف زیتونی.

 

علاوه بر اینکه چه رنگ مویی را انتخاب کرده‌ایم، اینکه آن را چگونه می‌زنیم هم اهمیت زیادی دارد؛ فرمول ترکیبی هر کدام را به طور تقریبی برای‌تان آورده‌ایم، اما توصیه‌ مان این است که چون زدن رنگ‌های روشن و به‌خصوص دکلره کردن کار دشواری است،‌رنگ کردن را به آرایشگر ماهری بسپارید.

www.takroj.ir 300010639

بلوند روشن

از رنگ موهای بسیار مناسب تابستان رنگ موی بلوند یا همان روشن است به‌خصوص برای خانم‌هایی که رنگ پوست روشن دارند؛ البته برخی از خانم‌ها هم دوست دارند ضمن اینکه پوست‌شان را برنزه می‌کنند به موهای‌شان نیز رنگ روشن بزنند که ما آن را چندان توصیه نمی‌کنیم.

 

هنگام روشن کردن موها باید دقت شود که سایه رنگ بیش از حد سفید و خاکستری نشود چون نه‌تنها سن را بالا می‌برد بلکه زیبایی چندانی هم ندارد. یادتان باشد موی بلوند  ممکن است در اثر مواد شیمیایی موجود در استخر شنا سبز شود که برای پوشاندن این سبزی شما می‌توانید با استفاده از رنگ‌های گرم (قرمز یا طلایی) شامپوهای براق‌کننده و شفاف‌کننده هم این مشکل را حل کنید.

 

چگونه به‌دست می‌آید
رنگساژ بلوند دودی
باید موها را دکلره کنید و تا پایه ۹ برسانید و بعد دوسوم از تیوپ رنگ  C7 یا  C6(دودی بلوند تیره یا روشن) را با یک‌سوم از واریاسیون دودی مخلوط کنید و با  اکسیدان شش درصد و آب به موها بزنید.

www.takroj.ir 300010643

 

 

بلوند عسلی
اگر نخواهید موها را خیلی روشن کنید، می‌توانید سراغ رنگ‌ موی عسلی بروید که به‌عنوان بلوند تیره هم شناخته می‌شوند. این رنگ برای بیشتر رنگ پوست‌ها مناسب است به‌خصوص کسانی که رنگ پوست‌شان سرد است چون عسلی  کمی‌گرما به صورت آنها می‌بخشد، همچنین اگر چشم‌ها و پوستی روشن دارید این رنگ بسیار به شما می‌آید.

 

یادتان باشد اگر بخواهید رنگ موهای‌تان عسلی خوش‌رنگی دربیاید، باید موها را دکلره کنید تا رنگ به خوبی روی آن بنشیند.

 

چگونه به‌دست می‌آید
عسلی گرم
باید موها را دکلره کنید و تا پایه ۸ برسانید و بعد بلوندشکلاتی متوسط را با بلوند طلایی متوسط به اندازه مساوی و دوسانت بلوند متوسط مخلوط کرده و با اکسیدان شماره یک یعنی اکسیدان شش درصد به موها بزنید.

 

www.takroj.ir 300010640

قرمز پررنگ
اگر بخواهید تنوع بیشتری به چهره‌تان بدهید، می‌توانید یکی دیگر از رنگ‌های مناسب فصل تابستان یعنی قرمز تیره را انتخاب کنید؛ رنگی که به هر حال به رنگ مسی بسیار نزدیک است، به این ترتیب بهتر است از رنگ موی پایه که آبی در آن ترکیب شده باشد استفاده شود.

البته یادتان باشد که اگر پوستی روشن دارید که در آن کمی‌قرمزی وجود دارد اصلا رنگ‌های خانواده قرمز برای موهای شما مناسب نیست چون باعث قرمزی بیشتر صورت می‌شود و آن را ورم کرده و پرالتهاب نشان می‌دهد، اما اگر پوستی سبزه دارید که ته‌مایه آن کمی‌زردی دارد رنگ‌های متمایل به قرمز می‌تواند به صورت‌تان زیبایی خاصی ببخشد به‌خصوص اگر سراغ لولایت یا‌های‌لایت این رنگ بروید. یادتان باشد قرمز از رنگ‌هایی است که دوام چندانی ندارد.

 

بنابراین تا جایی که ممکن است کمتر موهای‌تان را بشویید. بهترین حالت این است که هفته‌ای دوبار موهای‌تان را بشویید و نهایتا اگر موهایی خیلی چرب یا خیلی نازک دارید یک روز درمیان آنها را شست‌وشو دهید. بهتر است موهای‌تان را با آب ولرم آبکشی کنید و به هیچ وجه از آب داغ استفاده نکنید.

 

چگونه به‌دست می‌آید
قرمز تیره
۱۰ سانت بلوند قرمز تیره یعنی ‌RFیا R را با دو سانت واریاسیون قرمز مخلوط کرده و با اکسیدان یک یعنی شش درصد به موها بزنید.

www.takroj.ir 300010638

 

خرمایی رنگ
خانم‌هایی که رنگ موی طبیعی خودشان تیره است، می‌توانند از رنگ موی خرمایی استفاده کنند، همچنین رنگ خرمایی برای خانم‌هایی که پوست سبزه یا گندمون دارند و طرفدار سادگی هستند ایده‌آل است البته برای خرمایی توصیه ما این است

که رنگ خرمایی را لابه‌لای موها بزنید و تمام مو را رنگ نکنید بلکه آن را‌هاشوری روی موها بزنید تا روشن و تیره شود؛ یادتان باشد که مهم‌ترین نکته این است  که ریشه مو را اصلا رنگ نکنید تا موهای‌تان زمخت نشان داده نشود و به صورت‌هاله‌های روشن و تیره درآید.

 

چگونه به‌دست می‌آید

برای به‌دست آوردن رنگ خرمایی باید باتوجه به تنی که می‌خواهید موهای‌تان داشته ‌باشد و رنگدانه‌های زیرین موهای‌تان، یک رنگ از بین پایه‌های چهار یا پنج یا حتی شش انتخاب کنید؛ اگر رنگدانه‌های زیرین موهای خودتان قرمز است، می‌توانید از گروه  C یاM  انتخاب کنید تا کمی‌قرمزی موها را بپوشاند.

 

 

چند توصیه برای رنگ کردن موهای سفید

وقتی بیشتر مو سفید شده باشد هنگام رنگ کردن باید از جایی که سفیدترین موها را دارد شروع کنید . رنگی انتخاب کنید که  یک درجه تیره‌تر از رنگ مورد نظرتان است چراکه به خاطر نبود رنگ در تارهای مو رنگی که می‌گذارید روشن‌تر به نظر می‌رسد.

اگر موهای سفید دارید و رشد آنها نسبتا زیاد است، استفاده از رنگ‌های روشن‌تر بهتر است زیرا موهای سفید وقتی رشد کرده و با موهای رنگ کرده مخلوط می‌شوند کمتر مشخص می‌شوند.

 

اگر موهای سفید شما خیلی زبر و در برابر رنگ مقاوم شده باشد شاید لازم باشد که قبل از رنگ کردن آنها را نرم کرد. به راهنمایی‌های سازندگان رنگ‌ها توجه کرده و همیشه قبل از گذاشتن رنگ، موهای‌تان را خشک کنید. رنگی که روی موی خیس یا مرطوب گذاشته شود، رقیق شده و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

 

معمولا موهای سفید حاشیه سر بسیار مقاوم‌ هستند پس یادتان باشد برای رنگ کردن باید اول این منطقه و این موها رنگ شوند و پس از اتمام رنگ نیز دوباره باید این نواحی رنگ شوند، همچنین احتمالا یک تن تیره‌تر باید به این ناحیه و موهایش زده ‌شود.

www.takroj.ir 300010644

 

رنگ موهای فانتزی

اگر بخواهید تنها یک‌بار در سال سراغ رنگ‌های فانتزی بروید بدون شک آن زمان تابستان است اما یادتان باشد اگر بخواهید از رنگ‌های فانتزی برای موهای‌تان استفاده کنید، باید چند نکته را مدنظر قرار دهید؛ اول اینکه باید موها کاملا سالم باشند چرا که اگر موهای شما خشک و آسیب دیده باشند،

 

احتمالا رنگی مطابق میل شما به دست نخواهد آمد و مهم‌تر آنکه رنگ، ماندگاری چندانی روی موها نخواهد داشت ( رنگ‌های فانتزی حتی روی موهای سالم نیز خیلی ماندگار نیستند).

 

از طرف دیگر برای چنین رنگ‌هایی باید اعتماد به نفس بالایی داشته‌باشید که بتوانید گاهی نگاه‌های عجیب و غریب اطرافیان را قبول کنید.

 

شاید بتوان گفت موهایی با رنگ فانتزی مثل یک لباس پرزرق و برق است که توجه همه را به خود جلب می‌کند.البته توصیه ما این است که رنگ‌های فانتزی را به تمام مو نزنید بلکه‌های‌لایت‌هایی در مو در بیاورد.

 

چگونه به‌دست می‌آید

رنگ‌های فانتزی بسیار متنوع هستند ولی نکته مشترک در میان تمام آنها این است که باید موها قبل از رنگ، دکلره شوند. در اینجا چند نمونه از ترکیب این رنگ‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

 

نقره‌ای – یخی
۱۰ سانت بلوند نقره‌ای یعنی   C9 با سه سانت واریاسیون نقره‌ای ۰/۲۲ و ۳ سانت واریاسیون خاکستری مخلوط کرده و با اکسیدان شماره یک یعنی شش درصد به موها بزنید.

 

 

رنگساژ‌های رنگ

رنگ موی فانتزی مثلا بنفش  یا واریاسیون همان رنگ، رنگ بنفش را به نسبت قد مو که اگر کوتاه- تقریبا تا گردن- است دو بند انگشت رنگ و بلندتر از آن را به همین نسبت تا نصف تیوپ رنگ با مقداری شامپو که برای شست‌وشوی سر همیشه استفاده می‌کردید، مخلوط کنید.

از یکی، دو سانت پایین‌تر از ریشه روی کل موها که البته تمیز و خیس هستند، بکشید و مثل شست‌وشوی مو عمل کنید. رنگ باید به همه نقاط مو برسد. بعد از یک ربع تا ۲۰ دقیقه بشویید.

رنگ موی عسلی چه رنگی هست

مدلهای رنگ موی شاه بلوطی قرمز

مدل رنگ موشاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

عکس موی شاه بلوطی

انواع رنگ موهای شاه بلوطی,هایلایت شاه بلوطی تیره و روشن روی موی مشکی,فرمول رنگ موی قرمز شاه بلوطی,رنگ موی شکلاتی شاه بلوطی

لیست قیمت محصولات رنه بلانژ

کاتالوگ رنگ مو rbhc

 

 

ژیک گروپ

کد کالا نام کالا فارسی   قیمت مصرف کننده(ریال)
1170999 رنگ مو RBHC-1.1NB 161,000
1171000 رنگ مو RBHC-1.6NR 161,000
1171001 رنگ مو RBHC-1N 161,000
1171002 رنگ مو RBHC-3N 161,000
1171003 رنگ مو RBHC-4N 161,000
1171004 رنگ مو RBHC-5N 161,000
1171005 رنگ مو RBHC-6N 161,000
1171006 رنگ مو RBHC-8N 161,000
1171007 رنگ مو RBHC-9N 161,000
1171008 رنگ مو RBHC-10N 161,000
1171009 رنگ مو RBHC-4C 161,000
1171010 رنگ مو RBHC-5C 161,000
1171011 رنگ مو RBHC-6C 161,000
1171012 رنگ مو RBHC-7C 161,000
1171013 رنگ مو RBHC-8C 161,000
1171014 رنگ مو RBHC-7.03DS 161,000
1171015 رنگ مو RBHC-8.03DS 161,000
1171016 رنگ مو RBHC-9.03DS 161,000
1171017 رنگ مو RBHC-5D 161,000
1171018 رنگ مو RBHC-6D 161,000
1171019 رنگ مو RBHC-7D 161,000
1171020 رنگ مو RBHC-8D 161,000
1171021 رنگ مو RBHC-9D 161,000
1171022 رنگ مو RBHC-10D 161,000
1171023 رنگ مو RBHC-7.15NC 161,000
1171024 رنگ مو RBHC-8.15NC 161,000
1171025 رنگ مو RBHC-9.15NC 161,000
1171026 رنگ مو RBHC-7.2A 161,000
1171027 رنگ مو RBHC-8.2A 161,000
1171028 رنگ مو RBHC-9.2A 161,000
1171029 رنگ مو RBHC-7.31S 161,000
1171030 رنگ مو RBHC-8.31S 161,000
1171031 رنگ مو RBHC-9.31S 161,000
1171032 رنگ مو RBHC-4.38CH 161,000
1171033 رنگ مو RBHC-5.38CH 161,000
1171034 رنگ مو RBHC-6.38CH 161,000
1171035 رنگ مو RBHC-7.32B 161,000
1171036 رنگ مو RBHC-8.32B 161,000
1171037 رنگ مو RBHC-9.32B 161,000
1171038 رنگ مو RBHC-4.4T 161,000
1171039 رنگ مو RBHC-5.4T 161,000
1171040 رنگ مو RBHC-6.4T 161,000
1171041 رنگ مو RBHC-4.5M 161,000
1171042 رنگ مو RBHC-5.5M 161,000
1171043 رنگ مو RBHC-6.5M 161,000
1171044 رنگ مو RBHC-5.3RP 161,000
1171045 رنگ مو RBHC-6.3RP 161,000
1171046 رنگ مو RBHC-7.3RP 161,000
1171047 رنگ مو RBHC-6R 161,000
1171048 رنگ مو RBHC-7R 161,000
1171049 رنگ مو RBHC-8R 161,000
1171050 رنگ مو RBHC-9R 161,000
1171051 رنگ مو RBHC-5.45RR 161,000
1171052 رنگ مو RBHC-6.45RR 161,000
1171053 رنگ مو RBHC-7.45RR 161,000
1171054 رنگ مو RBHC-8.45RR 161,000
1171055 رنگ مو RBHC-9.45RR 161,000
1171056 رنگ مو RBHC-4.55RI 161,000
1171057 رنگ مو RBHC-5.55RI 161,000
1171058 رنگ مو RBHC-6.55RI 161,000
1171059 رنگ مو RBHC-7.55RI 161,000
1171060 رنگ مو RBHC-4.5RS 161,000
1171061 رنگ مو RBHC-5.5RS 161,000
1171062 رنگ مو RBHC-6.5RS 161,000
1171063 رنگ مو RBHC-4.2RI 161,000
1171064 رنگ مو RBHC-5.2RI 161,000
1171065 رنگ مو RBHC-6.2RI 161,000
1171066 رنگ مو RBHC-7.2RI 161,000
1171067 رنگ مو RBHC-4.54RT 161,000
1171068 رنگ مو RBHC-5.54RT 161,000
1171069 رنگ مو RBHC-6.54RT 161,000
1171070 رنگ مو RBHC-7.54RT 161,000
1171071 رنگ مو RBHC-8.54RT 161,000
1171072 رنگ مو RBHC-10.00 161,000
1171073 رنگ مو RBHC-10.0 161,000
1171074 رنگ مو RBHC-10.1 161,000
1171075 رنگ مو RBHC-10.2 161,000
1171076 رنگ مو RBHC-10.3 161,000
1171077 رنگ مو RBHC-Neutro 161,000
1171078 رنگ مو RBHC-Cenere 161,000
1171079 رنگ مو RBHC-Giallo 161,000
1171080 رنگ مو RBHC-Blue 161,000
1171081 رنگ مو RBHC-Viola 161,000
1171082 رنگ مو RBHC-Rosso 161,000
1171083 رنگ مو تیوپی RBHC-4.3M 161,000
1171084 رنگ مو تیوپی RBHC-5.3M 161,000
1171085 رنگ مو تیوپی RBHC-6.3M 161,000
1171086 رنگ مو تیوپی RBHC-7.3M 161,000
1171087 رنگ مو تیوپی RBHC-8.3M 161,000
1171088 رنگ مو تیوپی RBHC-9.3M 161,000
1171089 رنگ مو تیوپی RBHC-10.3M 161,000
1171090 رنگ مو تیوپی RBHC-11.3M 161,000
1171091 رنگ مو تیوپی RBHC-3C 161,000
1171092 رنگ مو تیوپی RBHC-9C 161,000
1171093 رنگ مو تیوپی RBHC-10C 161,000
1171094 رنگ مو تیوپی RBHC-7.38CH 161,000
1171095 رنگ مو تیوپی RBHC-7.4T 161,000
1171096 رنگ مو تیوپی RBHC-8MG 161,000
1171097 رنگ مو تیوپی RBHC-9MG 161,000
1171098 رنگ مو تیوپی RBHC-10MG 161,000
1171099 رنگ مو تیوپی RBHC-11MG 161,000
1171100 رنگ مو RBHC-7N 161,000
1171101 رنگ مو کیتی RBHC-1N 207,200
1171102 رنگ مو کیتی RBHC-3N 207,200
1171103 رنگ مو کیتی RBHC-4N 207,200
1171104 رنگ مو کیتی RBHC-5N 207,200
1171105 رنگ مو کیتی RBHC-6N 207,200
1171106 رنگ مو کیتی RBHC-7N 207,200
1171107 رنگ مو کیتی RBHC-8N 207,200
1171108 رنگ مو کیتی RBHC-9N 207,200
1171109 رنگ مو کیتی RBHC-10N 207,200
1171110 رنگ مو کیتی RBHC-1NB 207,200
1171111 رنگ مو کیتی RBHC-4.5 207,200
1171112 رنگ مو کیتی RBHC-5.5 207,200
1171113 رنگ مو کیتی RBHC-6.56 207,200
1171114 رنگ مو کیتی RBHC-6D 207,200
1171115 رنگ مو کیتی RBHC-7D 207,200
1171116 رنگ مو کیتی RBHC-7.15 207,200
1171117 رنگ مو کیتی RBHC-8.15 207,200
1171118 رنگ مو کیتی RBHC-6.4 207,200
1171119 رنگ مو کیتی RBHC-6.66 207,200
1171120 رنگ مو کیتی RBHC-7.66 207,200
1171121 رنگ مو کیتی RBHC-6.64 207,200
1171122 رنگ مو کیتی RBHC-4.2 207,200
1171123 رنگ مو کیتی RBHC-5.64 207,200
1171124 Fruiset کریستال میوه ای جهت موهای خشک 50 میل 322,000
1171125 Fruiset کریستال میوه ای جهت موهای رنگ شده 50 میل 322,000
1171126 Fruiset اسپری حالت دهنده مو میوه ای 117,600
1171127 Fruiset موس اسپری میوه ای 150 میل 120,400
1171128 Fruiset ژل میوه ای تیوپی 200میل 205,800
1171129 Fruiset ژل میوه ای کاسه ای 500میل 235,200
1171130 Fruiset -Balsam نرم کننده و تقویت کننده مو 300میل 142,800
1171131 ماسک میوه ای جهت موهای نرمال 300میل 194,600
1171132 ماسک میوه ای جهت موهای رنگ شده 300میل 194,600
1171133 Hair to Air اسپری حجم دهنده 250میل 378,000
1171134 H-Zone کرم دکلره 150میل 413,000
1171135 H-Zone ماسک مو جهت موهای رنگ شده 500میل 434,000
1171136 H-Zone ماسک مو جهت موهای خشک و آسیب دیده 500میل 434,000
1171137 H-Zone ماسک مو جهت موهای مجعد 500میل 434,000
1171138 H-Zone سرم احیاء کننده دوفاز جهت موهای رنگ شده 250میل 378,000
1171139 H-Zone سرم احیاء کننده دوفاز جهت موهای آسیب دیده 250میل 378,000
1171140 H-Zone لوسیون کنترل کننده سبوم جهت موهای چرب 250میل 378,000
1171141 H-Zone اسپری احیاء کننده جهت موهای مجعد و فر 250میل 378,000
1171142 H-Zone شامپو تقویت کننده 500میل 403,200
1171143 H-Zone شامپو ضد شوره 500میل 375,200
1171144 H-Zone شامپو برای موهای رنگ شده 500میل 375,200
1171145 H-Zone شامپو برای موهای خشک و آسیب دیده 500میل 375,200
1171146 H-Zone شامپو برای موهای مجعد 500میل 375,200
1171147 H-Zone شامپو برای موهای چرب 500میل 375,200
1171148 H-Zone کرم لایه بردار تقویت کننده 200میل 308,000
1171149 H-Zone کرم لایه بردار آسیب دیده 200میل 308,000
1171150 H-Zone کرم لایه بردار برای موهای چرب 200میل 308,000
1171151 H-Zone محلول بازسازی کننده برای موهای آسیب دیده 12*10 میل 865,200
1171152 H-Zone محلول ضدشوره 12*10 میل 865,200
1171153 H-Zone محلول تقویت کننده 12*10 میل 865,200
1171154 H-Zone شامپو درمانی تغذیه کننده و محافظت کننده 250میل 302,400
1171155 H-Zone نرم کننده درمانی تغذیه کننده و محافظت کننده 250میل 302,400
1171156 H-Zone-Argan روغن براق کننده مو 50میل 294,000
1171157 H-Zone-Argan روغن براق کننده مو 125میل 588,000
1171158 H-Zone اسپری براق کننده مو 150میل 364,000
1171159 H-Zone اسپری براق کننده مو 250میل 630,000
1171160 ژل مو میوه ای تیوپی با جعبه 200میل 212,800
1171161 شامپو میوه ای جهت موهای نرمال 300میل 130,200
1171162 شامپو میوه ای جهت موهای رنگ شده 300میل 130,200
1171163 شامپو میوه ای جهت موهای مجعد 300میل 130,200
1171164 RBHC شامپو حرفه ای جهت موهای رنگ شده 500میل 231,000
1171165 RBHC شامپو پروتئینه گیاهی جهت موهای خشک و آسیب دیده 500میل 231,000
1171166 RBHC کرم تقویتی و بازسازی کننده جهت موهای آسیب دیده 500میل 397,600
1171167 RBHC سرم ضد ریزش 6*10 میل 420,000
1171168 RBHC سرم ضد شوره 6*10 میل 336,000
1171169 RBHC سرم تقویتی و بازسازی کننده 6*10 میل 378,000
1171170 RBHC شامپو ضد ریزش 500میل 287,000
1171171 RBHC شامپو حرفه ای جهت موهای چرب 500میل 231,000
1171172 RBHC ماسک مو جهت موهای رنگ شده 500گرمی 273,000
1171173 RBHC ماسک مو جهت موهای صاف 500گرمی 273,000
1171174 RBHC ماسک مو جهت موهای مجعد 500گرمی 273,000
1171175 RBHC ماسک مو جهت موهای خشک 500گرمی 273,000
1171176 RBHC پودر دکلره بدون غبار اکسترم 400گرمی 469,000
1171177 RBHC پودر دکلره بدون غبار سوپر 400گرمی 469,000
1171178 RBHC روغن فیزیودرمی 300میل 322,000
1171179 RBHC-Pasta Filante چسب مو با اثر قوی 250گرمی 280,000
1171180 RBHC موس موی قوی 300میل 294,000
1171181 RBHC کریستال مایع 125میل 448,000
1171182 اسپری حالت دهنده قوی مو 500میل 266,000
1171183 Extra اسپری حالت دهنده بسیار قوی مو 500میل 266,000
1171184 Flixibleاسپری حالت دهنده ونرم کننده مو 500میل 266,000
1171185 RBHC محلول رنگ بر از پوست(شیفت کالر)300میل 231,000
1171186 Repair Color Systemمحلول رنگ بر از مو 125*2میل 378,000
1171187 Renee Blancheاکسیدان کرمی والیوم(20) 100میل 53,200
1171188 Renee Blancheاکسیدان کرمی والیوم(30) 100میل 53,200
1171189 Renee Blancheاکسیدان کرمی والیوم(40) 100میل 53,200
1171190 RBHCاکسیدان 20(6%) 1000میل 175,000
1171191 RBHCاکسیدان 30(9%) 1000میل 175,000
1171192 RBHCاکسیدان 40(12%) 1000میل 175,000
1171193 Decol Dust پودر دکلره پلاتینه بدون غبار 450گرمی 469,000
1171194 S1 شامپو جهت تمامی موها حاوی کراتین 1000میل 301,000
1171195 S3 شامپو جهت موهای رنگ شده 1000میل 231,000
1171196 M1بالم(نرم کننده) حاوی آلوئه ورا 1000میل 301,000
1171197 M2بالم(نرم کننده) حاوی بامبو 1000میل 301,000
1171198 سرم کریستال 125میل 415,800
1171199 Actirکرم ضد وز 125میل 385,000
1171200 Bheyesماسک کراتینه جهت انواع موها 500میل 336,000
1171201 Pasta Modelliante واکس مرطوب 253,400
1171202 Creama Anti Crespoکرم جهت موهای فر 492,800
1171203 Creama Districanteکرم جهت موهای صاف 492,800
1171204 Siero Anti Crespoسرم کریستال ضد وزی مو 446,600
1171205 Siero Condizionanteسرم کریستال نرم کننده و براق کننده مو 446,600
1171206 Spray Anti Crespoاسپری ضد وزی مو 323,400
1171207 Spray Protettivoاسپری محافظتی جهت موهای صاف 323,400
1171208 Alloroشامپو بدن 400میل با رایحه برگ بو 161,000
1171209 Papaveroشامپو بدن 400میل با رایحه خشخاش 161,000
1171210 Muacinoشامپو بدن 400میل با رایحه مشک سفید 161,000
1171211 Agrumiشامپو بدن 400میل با رایحه مرکبات مدیترانه 161,000
1171212 Zenzeroشامپو بدن 400میل با رایحه زنجبیل 161,000
1171213 Fragolineشامپو بدن 400میل با رایحه توت فرنگی 161,000
1171214 Cioccolatoشامپو بدن 400میل با رایحه شکلات سفید 161,000
1171215 Amarenaشامپو بدن 400میل با رایحه آلبالو 161,000
1171216 Anguriaشامپو بدن 400میل با رایحه هندوانه 161,000
1171217 Coccoشامپو بدن 400میل با رایحه نارگیل 161,000
1171218 Cacaoشامپو بدن 400میل با رایحه کاکائو 161,000
1171219 Pescaشامپو بدن 400میل با رایحه هلو 161,000
1171220 Magnoliaشامپو بدن 400میل با رایحه ماگنولیا 161,000
1171221 Rosaشامپو بدن 400میل با رایحه گل رز 161,000
1171222 Irisشامپو بدن 400میل با رایحه گل زنبق 161,000
1171223 Red Teaشامپو بدن 400میل با رایحه چای قرمز 161,000
1171224 Green Teaشامپو بدن 400میل با رایحه چای سبز 161,000
1171225 Black Teaشامپو بدن 400میل با رایحه چای سیاه 161,000

کاتالوگ رنگ مو rbhc

رنگ مو

 

کاتالوگ رنگ موی زیتونی خیلی روشن

کاتالوگ رنگ مو آرتین :

لطفا جهت سفارش و کسب اطلاعات درباره رنگ مو و محصولات آرایشی و بهداشتی آرتین و استیل با شماره تلفن زیر تماس بگیرید
1 – 55151270 – 021

پاسخگوی سوالهای شما درباره نحوه استفاده از محصولات آرتین و استیل ، در آدرس زیر هستیم

http://www.zibakade.com/Topics/-TP11252/

artincatalogue.jpg (640×445)

new-1.jpg (640×890)

new-2.jpg (640×890)

new-3.jpg (640×890)

new-4.jpg (640×890)

 

کاتالوگ رنگ موی زیتونی خیلی روشن